Spondylolisthese

Ved spondylolisthese forstås en fremadglidning af en hvirvel i forhold til den nedenfor beliggende. Det er oftest den 5. lændehvirvel (billedet S1/L5) der er gledet frem i forhold til korsbenet.


Hos ca. 5 % af den danske befolkning opstår der i ungdommen et træthedsbrud i hvirvelbuen svarende til nederste lændehvirvel.
Hos eskimoer drejer det sig omkring 40 % og hos elitegymnaster 15 %. Den kan være medfødt, men også fremkommet senere pga. slidtage

I en del tilfælde skrider den forreste del af hvirvellegemet fremad i forhold til den underliggende hvirvel. Tilstanden medfører at led og muskler forstrækkes og der kommer smerter ved belastning af ryggen. Er forskydningen udtalt, kan der opstå smerter ud i benene (Ischiassmerter) på grund af tryk og træk i nerverødderne i den forsnævrede rygmarvskanal. Rygsmerter på grund af spondylolistese kan lindres ved træning.
 

Spondylolisthese L5 & S1

Operation af Spondylolisthese
Der kan blive tale om en kombineret operation (360 grader spondylodese), hvilket vil sige, at man opererer fra to sider. Operationen begynder af praktiske årsager fra rygsiden, hvor operatøren gør hvirvlerne stabile med skruer og stave. Samtidigt bliver der gennem det samme sår taget noget knogle fra hoftekammen der senere bliver placeret i mellem hvirvlernes tværtapper og på siderne af disse.
 

Spondylolisthese set fra siden: Billedet er taget 11 måneder efter operationen.


Når dette er på plads bliver patienten hurtigt vendt, for at blive opereret fra bugsiden, hvor operatøren laver et snit i venstre side mellem navlen og skambenet, hvorefter man fjerner den beskadigede discusskive/båndskive mellem de to implicerede hvirvler og indsætter som erstatning et hult plastikbur. Buret bliver fyldt med knogle, sparet fra den første del af operationen.

 

Indgrebene varer tilsammen 5-6 timer, og sker under fuld narkose.  Patienten vil dog oftest være fuldt bedøvet i yderligere et par timer.

Indlæggelsesperioden på et offentligt sygehus/hospital anslås til 10-12 dage og på et privathospital 5-7 dage.

Spondylolisthese set forfra: Billedet er taget 11 måneder efter operationen.

Foto: Dansk Skoliose Forening © 2009

Leksikon

 

Hvad er Spondylolisthesis?
En række lidelser i lænderyggen kan give kroniske utilladelige smerter i lænden. I en del tilfælde stråler smerterne ligeledes ud i benene, hvilket skyldes dårlig plads til nerverne i rygmarvs-kanalen.
Den hyppigste årsag til tilbud om stabiliserende rygoperation er lidelsen ”spondylolisthesis” (spondylos=ryghvirvel; olisthesis= udglidning) som består i et ledskred mellem to ryghvirvler eller et skred mellem nederste lænde-ryghvirvel og korsbenet.
 
Forsiden | Tilbage | Top